За нас

Фирма „Кеми-Р” фамилна компания и е основана през 1990г. Основната дейност на фирмата е производство на изделия от дървесина.

„Кеми-Р”   повече от 20 години  произвежда изделия изцяло за износ, като основен доставчик на световноизвестната фирма „ИКЕА”. Продукцията на „Кеми-Р” през годините се е изнасяла основно за Швеция, Германия, Канада, САЩ, Италия, Франция, Австрия, Белгия, Великобритания, Малайзия, Япония, Испания, Саудитска Арабия, Израел, Турция, Гърция, Обединени Арабски Емирства, Русия и др
.
Към момента дружеството изнася продукция главно за Германия и Австрия.

Кеми-Р е собственик на 3 фабрики за производство и обработка на дървесина и съответно разполага с обучен и клалифициран персонал. Фирмата обработва както иглолистна, така и широколистна дървесина. Кеми-Р разполага с голям сушилен капацитет – около 2000м³/месец.

Кеми-Р е в състояние да изпълни всички изисквания на клиентите – от сурова дървесина, до готов и опакован продукт, доставен до склад на клиента. Основните продуктови групи са: сушене на дървесина, профелиране, клинозъбно снаждане, подови настилки, облицовки, специализирани опаковки, детски играчки, детски мебели, мебели за кухня, градински мебели, декоративни изделия, зоо продукти, мебели за заведения, механи и градини, рекламни продукти и т.н.

Фирмата непрекъснато модернизира технологичния си парк, в допълнение към собствените си инвестиции, „Кеми-Р” има спечелени и успешно изпълнени проекти, финансирани от европейски фондове.


В съответствие с фирмена политика по качество, ръководството на „Кеми-Р” ЕООД е посветило усилията си да утвърждава фирмата като производител на дървени изделия с високо качество, имащи своето трайно място на пазара. Стремежът на дружеството е да предоставя продукти, които в най-пълна степен да удовлетворяват нуждите и изискванията на потребителите като същевременно поддържа партньорство, основано на взаимно доверие и гарантирано качество. За постигане на  целите си, фирмата  фокусира своите усилия върху:

Непрекъснато подобряване и поддържане на високо качество на произвежданите продукти;
Оптимизиране на дейностите по управление на процесите;
Поддържане на високо ниво на технологичното оборудване и инфраструктурата;
Усъвършенстване уменията на персонала и развитие на личностите качества на хората в организацията;
Оптимизиране на съотношението качество – цена на продуктите.

16.09.2022 г. „КЕМИ-Р“ ЕООД изпълнява проект за реализация на мерки за придобиване на устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници по ДБФП BG16RFOP002-6.002-0718-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
13.10.2021 г. „КЕМИ-Р“ ЕООД стартира изпълнението на ДБФП BG16RFOP002-2. .089-2889-C01 - прессъобщение
26 юни 2020 г. „КЕМИ-Р“ ЕООД стартира изпълнението на ДБФП BG16RFOP002-2.073-1665-C01 - прессъобщение
07.07.2017 - Процедура за избор на изпълнител чрез „избор с публична покана” за предоставяне на услуги по организация и управление на договор за безвъзмездна помощ
21.06.2017 - Процедура за избор на изпълнител чрез „избор с публична покана” за доставка и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване за "Кеми-Р" ЕООД